Cursuri

Pe nivelurile, de la editura Oxford

Oferta lunii OCTOMBRIE 2019 pentru începători - 10 %

Antrenează-ți cele 3 abilități de limbă, testate în cadrul oricărui examen internațional:
 1. Înțelegere (ascultare și citire)
 2. Vorbire (participare la conversație și discurs oral)
 3. Scriere
 

Beginner (A1)

Este destinat studenților care nu cunosc deloc Engleza sau posedă puține cunoștințe dar nu pot formula corect propozițiile.

La finele acestui nivel studentul poate înțelege după auz și utiliza expresii familiare și cotidiene, precum și alcătui enunțuri simple care vizează satisfacerea nevoilor concrete, să completeze formulare cu datele lor personale. Poate să se prezinte sau să prezinte pe cineva și să pună unei persoane întrebări care o privesc (locuința, vîrsta, ect.). Poate să răspundă aceluiași tip de întrebări. Poate comunica simplu dacă interlocutorul vorbește lent.

 •  Studenti: 3-6
 •  Durata curs: 8 săptămîni
 •  Durata lecție: 90 minute
 •  Preț: 2200 lei
 •  Modalități de plată: integral sau în rate

Elementary (A2)

Este destinat studenților care cunosc puțin engleza și gramatica (20%), alcătuiesc corect enunțuri simple.

La finele acestui nivel studentul poate înțelege fraze și expresii frecvent folosite în viața de zi cu zi (informații personale sau familiale, cumpărături, mediul înconjurător apropiat, muncă). El poate comunica în situații simple și obișnuite, care nu cer decât un schimb de informații, simplu și direct, pe subiecte familiare și obișnuite. Poate descrie simplu familia sa, mediul înconjurător, discuta subiecte familiare și obișnuite. Candidatul poate să redacteze o scrisoare personală foarte simplă.

 •  Studenti: 3-6
 •  Durata curs: 9 săptămîni
 •  Durata lecție: 90 minute
 •  Preț: 2200 lei
 •  Modalități de plată: integral sau în rate

Pre-intermediate (B1)

Este destinat studenților care cunosc bine nivelul de bază a limbii engleze (40 %), utilizează o serie de expresii şi fraze pentru o descriere simplă a familiei şi a altor persoane, a condiţiilor de viaţă, a studiilor şi a activităţii profesionale prezente sau recente.

La finele acestui nivel studentul poate înțelege mesajul esențial când este utilizată o limbă clară și standard și când este vorba de lucruri familiare în muncă, la școală, în timpul liber. Poate să se descurce în cea mai mare parte în călătorii în regiunea în care limba este vorbită. Poate să producă un discurs simplu și coerent pe subiecte familiare și în domenii de interes. Poate povesti un eveniment, o experiență sau un vis, să descrie o speranță sau un țel și să expună pe scurt motivele sau explicațiile pentru un proiect sau o idee.

 •  Studenti: 3-6
 •  Durata curs: 10 săptămîni
 •  Durata lecție: 90 minute
 •  Preț: 2500 lei
 •  Modalități de plată: integral sau în rate

Intermediate (B2)

Este destinat studenților care cunosc bine Engleza (60 %) dar întîmpină mici dificultăți în comunicare.

La finele acestui nivel studentul poate înțelege conținutul esențial într-un text complex sau o discuție. El poate să comunice cu un grad de spontaneitate și cu ușurință, precum o conversație cu un locuitor nativ. El poate să se exprime într-un mod clar și detailat asupra unei mari game de subiecte, să emită păreri asupra unui subiect de actualitate și să expună avantajele și dezavantajele diferitelor posibilități.

 •  Studenti: 3-6
 •  Durata curs: 10 săptămîni
 •  Durata lecție: 90 minute
 •  Preț: 2700 lei
 •  Modalități de plată: integral sau în rate

Upper-intermediate (C1)

Este destinat studenților care vorbesc și înțeleg bine în limba engleză (80%) dar doresc să își amplifice viteza și să își îmbunătățească corectitudinea pronunțării.

La finele acestui nivel studentul poate înțelege o mare gamă de texte lungi și exigente. El poate să se exprime spontan și cursiv, aproape fără să pară că-și caută cuvintele. Poate utiliza limba într-un mod eficient și suplu în viața socială, profesională sau academică. Poate să se exprime asupra unor subiecte complexe, într-un mod clar și bine structurat.

 •  Studenti: 3-6
 •  Durata curs: 10 săptămîni
 •  Durata lecție: 120 minute
 •  Preț: 2900 lei
 •  Modalități de plată: integral sau în rate

Advanced (C2)

Este destinat studenților care posedă liber limba străină (100 %) dar doresc să-și întrețină și să-și îmbunătățească cunoștințele.

La finele acestui nivel studentul poate înțelege, fără efort, practic orice citește sau aude. Poate restitui fapte și argumente din diverse surse scrise și orale, rezumându-le într-un mod coerent. Poate să se exprime spontan și foarte fluent. Studentul poate fi capabil să susțină TOEFL, IELTS sau alte examene internaționale.

 •  Studenti: 3-6
 •  Durata curs: 10 săptămîni
 •  Durata lecție: 120 minute
 •  Preț: 3000 lei
 •  Modalități de plată: integral sau în rate

Contacte

Nu lăsa pe mâine ce poți face astăzi, învață limba engleză cu noi acum!
Așteptăm părerea ta, sugestii sau rezervare la cursuri la următoarele date de contact: